Digi -Lite™

Digi-Lite™ is een digitaal transcranieledoppler (TCD) systeem met geavanceerde M-Mode functionaliteit. Het is state-of-the-art in digitale technologie en software.